Adriatik LLALLA
Prokuror i Përgjithshëm i Shqipërisë
prok
Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.
Denonco!

© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.