Caktohet drejtuesi i përkohshëm i Prokurorisë së Shkodrës

Prokurori i Përgjithshëm znj. Arta Marku urdhëroi caktimin si Drejtues përkohësisht të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, z.Ylli Pjetërnikaj.

Urdhri mbështetet në nenin 160, pika 4 të ligjit Nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Kryeprokurorja znj. Arta Marku caktoi përkohësisht ish-Drejtuesin në Shkodër z.Anton Martini, prokuror në Prokuorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.

 

Curriculum Vitae

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tirane
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
Tel: 042282010
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.