Bashkelidhur do të gjeni Draft Rregulloren “ Për procesin e votimit ku  përcaktohen  rregullat për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit të votimit dhe për procesin e votimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Rregullorja do të miratohet  kur të votohet nga shumica e të gjithë anëtarëve të pranishëm të Mbledhjes së Përgjithshme të Prokurorëve e cila do të zhvillohet ne daten 11.12.2018, ora 09. 00, në ambjentet e hotel "MAK Albania", ish Sharaton. Tiranë.

Kjo rregullore do tju vihet në dispozicion dhe në dosjet që do tju jepen në datën e mbledhjes, gjithashtu  mund ta gjeni dhe në faqen zyrtare të Prokurorisë së Përgjithshme.

Klikoni në linkun e mëposhtëm per te parë draftin e plotë.

Draft Rregullore “Për procesin e votimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë"

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tirane
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
Tel: 042282010
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.