Firmoset Memorandumi i Bashkëpunimit mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe KQZ-së për zgjedhjet vendore

Në Tiranë u zhvillua tryeza teknike “Zbatimi i ligjit për dekriminalizimin - mësimet e nxjerra dhe hapat përpara”, me praninë e Prokurorit të Përgjithshëm znj.Arta Marku, Kryetarit të Pranisë së OSBE-së në Shqipëri ambasadorit Bernd Borchardt dhe Kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Z.Klement Zguri.

Tematika e trajtuar ishte mbi rezultatet e zbatimit të procesit të “Dekriminalizimit”, ndryshe ligji 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Gjithashtu u diskutua mbi bashkëpunimin mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zbatimin e këtij ligji në procesin e ardhshëm të votimeve për organet e qeverisjes vendore që zhvillohen në 30 qershor 2019.

Gjatë zhvillimit të punimeve, Prokurori i Përgjithshëm znj.Arta Marku firmosi Memorandumin e Bashkëpunimit mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për “Zgjedhjet e Organeve të Qeverisjes Vendore që do të zhvillohen në 30.06.2019”.
Memorandumi synon të mundësojë shkëmbimin e informacionit si dhe përdorimin bashkarisht të aplikacioneve kompjuterike për të lehtësuar që qytetarët të denoncojnë shkelje të ligjit ditën e votimeve.

Zonja Marku theksoi se memorandumi shpreh vullnetin e përbashkët institucional për të bashkëpunuar në funksion të një procesi zgjedhor në përputhje të plotë me ligjin, duke e çmuar se është “një element shumë i rëndësishëm për të ardhmen dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian”.

“Jam e bindur, - tha Kryeprokurorja, - se ky është një hap pozitiv për procesin zgjedhor, se do t’i shërbejë këtij procesi” dhe se “mjafton që secili t’i zbatojë dhe çdo gjë është në rregull”.

Prokurori i Përgjithshëm nënvizoi se një marrëveshje e tillë e vë theksin te bashkëpunimi i shpejtë mes dy institucioneve dhe shkëmbimi i informacioneve në kohën më të shpejtë të mundshme, pavarësisht detyrimeve ligjore që secili prej palëve i njeh mirë.

Fjala e Prokurorit të Përgjithshëm znj.Arta Marku:

I nderuar Z. Boshard,
I nderuar Z. Zguri,
Të nderuar pjesëmarrës!

Siç edhe u citua nga parafolësit, përveç të tjerave, sot jemi këtu, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Prokuroria e Përgjithshme, kanë rënë dakord për të nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, që do të zhvillohen më dt.30.06.2019.

Dikush apo shumëkush mund të mendojë: ç'është kjo marrëveshje? Secili prej këtyre institucioneve ka detyrimet e veta ligjore dhe mjafton që secili t'i zbatojë këto detyrime dhe çdo gjë është në rregull.

Por, pavarësisht kësaj, ne kemi menduar që një marrëveshje të tillë e vë theksin te bashkëpunimi i shpejtë mes dy institucioneve dhe shkëmbimi i informacioneve në kohën më të shpejtë të mundshme, pavarësisht detyrimeve ligjore që secili prej nesh i njeh mirë.

Një marrëveshje e tillë thekson dhe një herë vullnetin e përbashkët institucional për të bashkëpunuar në funksion të një procesi zgjedhor në përputhje të plotë me ligjin, një element shumë i rëndësishëm për të ardhmen dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Personalisht e shoh si një hap shumë pozitiv në funksion të procesit zgjedhor dhe jam e bindur që do t’i shërbejë procesit.

Ju faleminderit!
 

Kliko këtu për të parë memorandumin

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tirane
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
Tel: 042282010
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.