Prokurori i Përgjithshëm znj.Arta Marku mori pjesë në Forumin e TAIEX-it në Lisbonë

Prokurori i Përgjithshëm znj.Arta Marku mori pjesë në Forumin e 19-të Ndërkombëtar për Ndjekjen e Krimit të Organizuar Ndërkufitar në datat 2-4 tetor në Lisbonë.

Qëllimi i Forumit ishte bashkimi i forcave të Prokurorëve të Përgjithshëm dhe Prokurorëve të Lartë të vendeve anëtare si dhe partnerëve fqinjë të BE-së në luftën kundër krimit të organizuar ndërkufitar në lidhje me trafikimin dhe kontrabandimin e emigrantëve, drogës, armëve të zjarrit dhe terrorizmit.

Në forum u paraqitën praktikat në hetimin dhe ndjekjen e llojeve të ndryshme të krimit të organizuar në bashkëpunim me vendet anëtare të Bashkimit Europian.

Forumi u organizua nga në bashkëpunim me Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Portugalisë dhe Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Saksonisë në Gjermani si dhe me mbështetjen e Ministrisë së Drejtësisë të Portugalisë.

Të pranishëm ishin 132 prokurorë nga Portugalia, Shqipëria, Algjeria, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Egjipti, Gjeorgjia, Libani, Moldavia, Mali i Zi, Maroku, Palestina, Serbia, Tunizia, Turqia, Ukraina dhe Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë.

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Denonco

Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa (Tirane)
Tel: 042282000
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.