Prokurori i Përgjithshëm znj.Arta Marku priti ambasadorin e OSBE-së, Bernd Borchardt

Kryeprokurorja znj.Arta Marku bisedoi në zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm me ambasadorin Bernd Borchardt, kryetar i Pranisë së OSBE-së në Shqipëri.

Temë e bisedës mes znj.Marku dhe ambasadorit Borchardt ishte bashkëpunimi i ndërsjellë dhe ofrimi i ndihmës për trajnim të stafit të Prokurorisë së Përgjithshme nga OSBE-ja.

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Denonco

Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tirane
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.