Prokuroria e Përgjithshme është e angazhuar për bashkëpunim me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
 
Prokurori i Përgjithshëm, znj.Arta Marku garantoi ofrimin e çdo ndihme dhe shpjegimi në përputhshmëri me ligjin, për të trajtuar kërkesat mbi pastërtinë e figurës së personave të lidhur apo që kanë pësuar drejtpërdrejtë apo tërthorazi, nga veprimtaria e ish-Sigurimit të Shtetit.
 
Zonja Marku priti dhe bisedoi me tematikën e rëndësishme të zbardhjes të së kaluarës, me kryetaren e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, znj.Gentiana Sula (Mara).
 
Kryeprokurorja Marku i dha përgjigje miratuese shtjellimit të çështjeve nga znj.Sula për të bashkëpunuar veçanërisht me prokurorinë për të gjitha rastet e personave që lidhen me të shkuarën, duke çmuar bashkarisht ndjeshmërinë madhore që ka për opinionin publik.
 
Kryetarja e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, znj.Sula, paraqiti disa çështje që kanë nevojë për mbështetje ndërinstitucionale për zbardhjen e të vërtetave të diktaturës.
 
“Ne jemi gati për t’u gjetur zgjidhje problemeve të shtruara. Padyshim që do ta kemi një mënyrë për të bashkëpunuar dhe për të ndërhyrë në përmbushje të detyrimeve ligjore”-tha Kryeprokurorja Marku.

 

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Denonco

Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tirane
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.