Kryeprokurorja znj.Arta Marku në analizën e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe Prokurorisë së Apelit Shkodër


“Qëllimi ynë është që drejtësia të bëhet dhe të ndihet nga publiku”


“Sot prokurori i çështjes është Zot i çështjes, andaj kërkohet që gjithsecili të angazhojë kapacitetet e veta profesionale për të rritur efektivitetin në ushtrimin e ndjekjes penale si dhe rritjen e performancës në përfaqësimin e akuzës në gjykatë.
Kushtim i vëmendjes më të madhe duhet të jetë në hetimin e krimeve kundër jetës dhe shëndetit, korrupsionit, lëndëve narkotike dhe trafikut të drogës, që janë të ndjeshme dhe me ndikim në rrethin e Shkodrës.

Të rritet besimi i publikut nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të qasjes së prokurorit ndaj tërë opinionit shoqëror, njëherazi jo vetëm me performancë në hetimin dhe përfaqësimin e akuzës në gjyq, por edhe të komunikimit me vetë njerëzit për aq sa është e lejueshme në veprimtarinë e prokurorisë.

Të ecim drejt nxitjes së vazhdueshme të bashkëpunimit me policinë gjyqësore dhe agjencitë e zbatimit të ligjit që operojnë në rrethin e Shkodrës, publikun dhe operatorë të tjerë që do t’i ndihmonin sadopak kryerjes me sukses të misionit të prokurorisë.
Padyshim që mbështesim me të gjitha mundësitë ngritjen e vazhdueshme profesionale të prokurorëve, aq më tepër në këtë periudhe të zbatimit të paketës së re të reformës në Drejtësi dhe sidomos të drejtësisë penale.

Busulla e çdo prokurori në ushtrimin e ndjekjes penale dhe përfaqësimin e akuzës në gjykatë të jetë zbatimi me korrektësi i ligjit, në mënyrë të pavarur, i pandikuar nga çdo lloj ndërhyrjeje nga faktorë të jashtëm apo të brendshëm.
Vetëm kështu, vetëm me këtë rrugë, vetëm me përkushtim dhe vendosmëri mundësohet një procedim i drejtë, i barabartë dhe i rregullt ligjor.
Pikërisht kjo garanton ndjekje penale efektive në hetim, gjykim dhe fazën e ekzekutimeve të vendimeve gjyqësore.
Qëllimi ynë është që drejtësia jo vetëm të bëhet, por edhe të duket, të mos mbetet abstrakte, të preket dhe të ndihet nga publiku”.

 

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Denonco

Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa (Tirane)
Tel: 042282000
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.