Raporte të Prokurorive të Rretheve Gjyqësore

Raporte Vjetore 2019 për Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore

Raporte Vjetore 2019 për Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Dibër

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kukës

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnje

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Përmet

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pukë

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë

 

Raporte Vjetore 2019 për Prokuroritë e Apeleve

Prokuroria e Apelit Durrës

Prokuroria e Apelit Korçë

Prokuroria e Apelit Vlore

Prokuroria e Apelit Tiranë

Prokuroria e Apelit Gjirokastër

Prokuroria e Apelit Shkodër