Njoftime për Shtyp

Lista me rënditjen e konkurentëve fitues për oficer të policisë gjyqësore sipas pikëve