Njoftime për Shtyp

Raportimi i Prokurorit të Përgjithshëm në Kuvendin e Shqipërisë “Mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2020”

I. TREGUESIT KRYESORË 
Gjatë vitit 2020, organi i prokurorisë në hetimet paraprake ka trajtuar 58466   materiale kallëzimi. Janë ndjekur gjithsej 44834 procedime penale nga të cilat 27890 janë procedime penale të regjistruara. 

Edhe në vitin 2020 numrin më të madh të procedimeve e ka regjistruar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me 31,74 % të numrit total të procedimeve të regjistruara në shkallë vendi. Prokuroritë e tjera me shifrat më të larta janë Durrësi dhe Elbasani. 

Klikoni këtu për të parë të plotë fjalën