OPDAT mbështet punën e Koordinatorëve të Viktimave pranë Zyrave të Prokurorive në rrethe

Prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë z. Olsian Çela mori pjesë sot në tryezën e rumbullakët të organizuar në mjediset e Prokurorisë së Përgjithshme me Koordinatorët e Viktimave pranë Zyrave të Prokurorive në rrethe, nga Programi i Ndihmës dhe Trajnimit të Zhvillimit të Prokurorisë të Departamentit të Drejtësisë së SHBA, (OPDAT).

Duke ofruar mbështetje për punën e Koordinatorit të Viktimave, Prokurori i Përgjithshëm z. Olsian Çela vlerësoi në fjalën e tij, rolin e rëndësishëm që ka koordinatori i viktimave në raport me ndryshimet  në Kodin e Procedurës Penale, në njohjen dhe garantimin e të drejtave të viktimës, si subjekte të reja dhe proaktive.  Prokurori i Përgjithshëm vuri theksin në kontributin që koordinatorët e viktimave pranë zyrave të prokurorive në rrethe kanë në funksion të ndërtimit të një sistemi drejtësie efikas, nga i cili përfiton e gjithë shoqëria.

Këshilltarja Ligjore e programit OPDAT zj. Michelle Lakomy diskutoi angazhimin e zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm në mbështetjen për forcimin e rolit të koordinatorit të viktimave pranë Prokurorive, si një garanci për mbrojtjen e të drejtave të viktimave dhe nevojën e trajnimit të tyre por edhe të prokurorëve.

Duke konfirmuar mbështetjen e vazhdueshme të OPDAT për Prokurorinë e Përgjithshme dhe sistemit të drejtësisë, Këshilltarja Ligjore Lakomy gjatë takimit, u dorëzoi koordinatorëve të viktimave 30 laptopë, si pjesë e ndihmës teknike që ofron OPDAT.

Gjatë takimit u zhvilluan prezantime të rasteve dhe gjetjeve të punës së koordinatorëve të viktimave me një vëmendje të veçantë në zbatim dhe në përshtatje me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale.

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.