Prokurorit të Përgjithshëm iu përcollën Rekomandimet Prioritare të Këshillit të Ministrave për Luftën Kundër Kriminalitetit për vitin 2019

Sot, më datë, 13 Maj 2019, në Prokurorinë e Përgjithshme u organizua mbledhja e përbashkët për miratimin e rekomandimeve nga Këshilli i Ministrave. Në takim morën pjesë Kryeprokurori i Përgjithshëm znj Arta Marku, ministrja e Drejtësisë znj. Etilda Gjoni, drejtues të prokurorive të të gjitha shkallëve  si dhe përfaqësues të KLP.

Ministrja i dorëzoi Kryeprokurores një raport të Këshillit të Ministrave ku janë renditur rekomandimet për ecurinë e Reformës në Drejtësi, luftën kundër korrupsionit, luftën kundër kriminalitetit. Kryeprokuroria Arta Marku në fjalën e saj  theksoi, ndër të tjera se:

“Rekomandimet ishin mjaft të qarta dhe reflektojnë në të vërtetë prioritetet që duhet të kemi në luftën kundër kriminalitetit”.

Në këtë takim, Prokurori i Përgjithshëm, ju kërkoi drejtuesve të prokurorive që të zbatojnë këto rekomandime dhe të dokumentojnë masat e marra në zbatim të tyre, pasi është një informacion që i kërkohet periodikisht Prokurorit të Përgjithshëm nëpërmjet Ministrit të Drejtësisë si dhe të vlerësojnë me seriozitet situatën në të cilën ushtrojnë aktivitetin në rrethet përkatëse, duke vlerësuar në kohën e duhur informacionet që serviren nga Agjencitë Ligjzbatuese, duke i analizuar këto informacione, në bashkëpunim të ngushtë edhe me Policinë e Shtetit.

Fjala e hapjes së Prokurorit të Përgjithshëm znj. Arta Marku në prezantimin e Rekomandimeve të Këshillit të Ministrave

Fjala e mbylljes së Prokurorit të Përgjithshëm znj. Arta Marku në prezantimin e Rekomandimeve të Këshillit të Ministrave

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.