Foto

Ceremonia e nënshkrimit të Memorandimit të Bashkëpunimit për rritjen e efektivitetit në hetimet që lidhen me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.