Struktura

Drejtuesit

Thoma Jano

Zv/Prokuror i Përgjithshëm, Sektori i Përgjimeve


Arqilea Koça

Magjistrat Prokuror / Drejtor, Drejtoria Gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme


Kostaq Beluri

Prokuror / Drejtor, Drejtoria e Koordinimit Institucional në Prokurorinë e Përgjithshme


Pranvera Pustina

Prokurore, Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme


Luan Abazi

Sekretar i Përgjithshëm, Nëpunës Autorizues i Komanduar

 
ORGANIGRAMA E PROKURORISË SË PËRGJITHSHME

 

Organigrama  2020 s