Foto

Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë