Foto

Tryeza e përbashkët “Bashkëpunim Ndërinstitucional për Parandalimin e Dhunës në Familje dhe Dhunës me Bazë Gjinore”.