Njoftime për Shtyp

Njoftim për shpalljen e vendeve vakante për Oficer të Policisë Gjyqësore