Njoftime për Shtyp

Raportit vjetor përmbledhës i Prokurorit të Përgjithshëm “Mbi Gjendjen e Kriminalitetit për vitin 2021

Prokurori i Përgjithshëm Olsian Çela prezanton raportin “Mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2021” në Komisionin Parlamentar të Ligjeve.
Për më tepër, raporti i përmbledhur

Raportit  vjetor përmbledhës i Prokurorit të Përgjithshëm “Mbi Gjendjen e Kriminalitetit për vitin 2021