Njoftime për Shtyp

Urdhër Nr.109, datë.12.10.2021 '' Për miratimin e fletës tip të votimit për Anëtarët Prokuror në Këshillin e Lartë të Prokurorisë''