Njoftime për Shtyp

Përgjigjet e testimit me shkrim të konkursit të oficereve të policisë gjyqësore të datës 09.10.2021 të shënuara me bold