Njoftime për Shtyp

Njoftimet e reja

Artikuj: 162
Faqe 32 nga 33
Për thirrjen e mbledhjes së përgjithshme të prokurorëve dhe procedurën e organizimit të votimit për përzgjedhjen e anëtarëve prokurorë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, KLP
22.01.2021
Në mbështetje të ligjit nr.115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë", neni 279, pika 6 dhe neneve 111 e vijues, pas hapjes se vendeve vakant për dy anëtarë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurori i Përgjithshëm thërret mbledhjen e përgjithshme të prokurorëve për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Koordinim me zyrën e Këshillit të Evropës në luftën ndaj krimit ekonomik në Shqipëri
14.01.2021
Tiranë 14.01.2021. Prokurori i Përgjithshëm z. Olsian Çela zhvilloi një takim me drejtuesen e Këshillit të Evropës në Tiranë, znj. Jutta Gützkow me objekt koordinimin e aktiviteteve institucionale në luftën ndaj krimit ekonomik.

Mbi zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë
05.01.2021
Në vijim të procedurës së shprehjes së interesit për kandidatë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, e shpallur nga Prokurori i Përgjithshëm në dt.23.12.2020 bazuar në ligjin 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në përfundim të afatit të përcaktuar, datë 31.12.2020

Rihapet procedura e shprehjes së interesit për kandidatë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë
23.12.2020
Prokurori i Përgjithshëm z. Olsian Çela rihap procedurën e konkurimit për vendet vakante në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, pasi janë marrë të gjitha masat në mënyrë që e gjithë procedura të bëhet në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, duke shmangur grumbullimet dhe duke njoftuar paraprakisht sipas listës emërore orarin e votimit të pjesëmarrësve.

Artikuj: 162
Faqe 32 nga 33