Njoftime për Shtyp

Njoftimet e reja

Artikuj: 180
Faqe 36 nga 36
Mbi zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë
05.01.2021
Në vijim të procedurës së shprehjes së interesit për kandidatë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, e shpallur nga Prokurori i Përgjithshëm në dt.23.12.2020 bazuar në ligjin 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në përfundim të afatit të përcaktuar, datë 31.12.2020

Rihapet procedura e shprehjes së interesit për kandidatë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë
23.12.2020
Prokurori i Përgjithshëm z. Olsian Çela rihap procedurën e konkurimit për vendet vakante në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, pasi janë marrë të gjitha masat në mënyrë që e gjithë procedura të bëhet në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, duke shmangur grumbullimet dhe duke njoftuar paraprakisht sipas listës emërore orarin e votimit të pjesëmarrësve.Artikuj: 180
Faqe 36 nga 36